Sozavarovanje 101: Delitev tveganja

Slišali ste za sodelavce, sopodpisnike in soustanovitelje. Toda ali ste že slišali za sozavarovanje?

Klavzula o sozavarovanju je določba, ki od vas zahteva, da imate dovolj zavarovane nepremičnine, tako da je znesek kritja enak določenemu odstotku vrednosti nepremičnine (običajno 80 %, 90 % ali 100 %). Zakaj je to pomembno? Kajti če tega odstotka vrednosti ne dosežete s svojim zavarovalnim kritjem in nato doživite izgubo, v bistvu ne boste imeli dovolj kritja, da bi v celoti plačali svojo izgubo.

Namen sozavarovanja je omejiti odgovornost, ki jo mora zavarovatelj plačati, kar izhaja iz pravičnosti zaračunanih premij. Čeprav imate morda nižjo mejo kritja, kot je potrebno za prihranek premijskih dolarjev, se potem soočite z možnostjo, da ob popolni izgubi ne boste prejeli povračila celotnega nadomestitvenega stroška nepremičnine. Vendar je večina izgub delnih izgub, verjetnost popolne izgube pa je precej majhna. Morda vas bo zamikalo, da bi omejitev zavarovalnega kritja ohranili nižjo, kot bi morala biti, saj obstaja možnost, da do popolne izgube nikoli ne pride. Ko kupite kritje za nižji limit, plačate manj premijskih dolarjev, kot če bi bil limit znesek, ki bi moral biti. To pomeni, da boste prejeli manj kritja. V bistvu je plačana premija zasluženo kritje.

Zmedeno, kajne? Taj je primer. Na primer, recimo, da imate stavbo zavarovano za 100.000 USD in da je osnova sozavarovanja 80 %. Povejmo tudi, da je nadomestna vrednost stavbe resnično 150.000 $. Na podlagi vrednosti nadomestitvene vrednosti in 80-odstotnega odstotka sozavarovanja, vi naj zavarovati stavbo za najmanj 120.000 $. Ta znesek bi zadostil zahtevi po sozavarovanju. Toda recimo, da ste kupili omejitev kritja, ki je nižja od te številke, in nato doživite delno izgubo 10.000 $ odškodnine. Ker niste izpolnili odstotka sozavarovanja, se znesek kritja, ki ga boste prejeli za svojo izgubo, sorazmerno zmanjša. Formula je preprosto povedana:

DID deljeno z SHOULD, pomnoženo z ZNESEK IZGUBE.

To pomeni znesek zavarovanja, ki je bil kupljen, deljen z zneskom, ki ga naj so bili kupljeni določa, koliko vaša zavarovalnica dejansko plača. Torej za ta primer:

100.000 $/120.000 $ = 5/6 ali 83 % x 10.000 $ = 8.300 $.

83 % je faktor, ki se uporabi za znesek izgube, ki znaša 10.000 USD. To je enako 8.300 $. Ker je skupna škoda znašala 10.000 dolarjev, bo zavarovalnica plačala le 8.300 dolarjev, preostalih 1700 dolarjev odškodnine pa boste morali poravnati iz lastnega žepa. Če bi kupili omejitev 120.000 USD, bi vaš zavarovalni nosilec v celoti plačal zahtevek v višini 10.000 USD.

Medtem ko se morda zdi, da je prihranek majhne premije zdaj odlična možnost, ko boste dejansko doživeli izgubo, delno ali popolno, boste na koncu plačali veliko več iz svojega žepa. Ob tem se vrednotenja nepremičnin spreminjajo v času zaradi različnih okoliščin v gospodarstvu. Ti vključujejo stroške materiala in dela za popravilo ali zamenjavo poškodovane lastnine. Stavba, ki je leta 1950 stala 100.000 dolarjev dela in materiala, bi leta 2013 verjetno stala veliko več.

Obstaja alternativa: klavzula o dogovorjenem znesku. S to klavzulo se vaša zavarovalnica strinja, da se odpove zahtevi po sozavarovanju, tako da vam ni več treba obdržati določenega odstotka na podlagi sozavarovanja. Prednost klavzule o dogovorjenem znesku je, da nikoli ni možnosti, da se vam bo znesek izgube zmanjšal. O zavarovalni vsoti se »dogovorita« zavarovatelj in zavarovanec.

Večina podjetij še vedno od zavarovanca zahteva, da ima po svojem najboljšem vedenju zavarovan določen odstotek premoženja, vendar se pogosto zagotovi kredit. Običajno je za aktiviranje klavzule potrebna izjava o vrednosti nepremičnine, ki jo podpiše zavarovanec. Kot zavarovanec je najbolje, da se o omejitvah premoženja pogovorite s svojim agentom. Vaš agent bo stopil v stik z zavarovalnico, če bo potreboval pomoč pri določanju ustreznega zneska zavarovanja za nakup.

Ali imate na svoji polici sozavarovalno klavzulo? Ste že kdaj doživeli izgubo, kjer je nastopila sozavarovalna klavzula? Rada bi slišala vaše izkušnje!

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *